หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการกิจกรรมนอกหลักสูตรสำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการกิจกรรมนอกหลักสูตรสำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

admin thai
2018-11-24 10:22:09


โครงการกิจกรรมนอกหลักสูตรสำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   20 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมนอกหลักสูตรนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษเรื่องพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย ให้ความรู้แก่นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องทัศนคติและความเชื่อของคนไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเหนียว แน่นรวมถึงได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม....pdf