หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวข้อข่าว : นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว : นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

admin thai
2019-03-12 20:07:16

บรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 อาจารย์พิจักษณ์  ภู่ตระกูล อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ จำนวน ๘๐ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย 

การศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์จากหน่วยงานที่มีประสบการณ์ด้านการเงินเเละการธนาคาร

ซึ่งบรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นไปด้วยความคึกคัก ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก 


ที่มา : อาจารย์พิจักษณ์  ภู่ตระกูล
อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ