หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > หัวข้อข่าว : นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน แบ่งของให้น้อง
หัวข้อข่าว : นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน แบ่งของให้น้อง

admin thai
2019-01-26 13:09:40

โครงการแบ่งของให้น้อง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา  ศรีบุณยพรรัฐ และนักศึกษาแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 54 คน ได้จัดโครงการแบ่งของให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรางจิตสาธารณะให้แก่นักศึกษา และเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงการเป็นผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับเป็นคนมีน้ำใจไม่หวังผลตอบแทนในการทำความดี โดยในงานได้รับเกียรติจาก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าไม้รวก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

บรรยากาศในการจัดโครงการครั้งนี้เป็นไปด้วยความสุขสนุกสนาน นักเรียนและนักศึกษาเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งการแบ่งปัน และอิ่มบุญกันทั่วหน้า