หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวข้อข่าว : การสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 : Portfolio แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หัวข้อข่าว : การสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 : Portfolio แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

admin thai
2019-01-12 09:52:22

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 : Portfolio

วันที่ 11 มกราคม 2561 แขนงวิชการบริหารรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ประจำปีการศึษา 2562 โดยมี อาจารย์สัคพัศ  แสงฉาย และอาจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ในวันนี้เป็นไปด้วยความคึกคัก ได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ในการสอบในครั้งนี้

ทั้งนี้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์สามารถติดตามผลการสอบสัมภาษณ์ไดในวันที่ 28 มกราคม 2562
ทางเวปไซต์ http://admission.ssru.ac.th/