หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวข้อข่าว : การสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 : Portfolio แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หัวข้อข่าว : การสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 : Portfolio แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

admin thai
2019-01-12 09:53:11

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 : Portfolio

วันที่ 11 มกราคม 2561 แขนงวิชการปกครองท้องถิ่น กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ประจำปีการศึษา 2562 โดยมี อาจารย์หัชชากร วงศ์สายัณห์ และอาจารย์อัยรวี วีระพันธ์พงศ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ในวันนี้เป็นไปด้วยความคึกคัก ได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ในการสอบในครั้งนี้

ทั้งนี้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์สามารถติดตามผลการสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 28 มกราคม 2562 
ทางเวปไซต์ http://admission.ssru.ac.th/