หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > หัวข้อข่าว : โครงการกีฬา Freshy Game
หัวข้อข่าว : โครงการกีฬา Freshy Game

admin thai
2019-02-05 10:07:22

บรรยากาศโครงการกีฬา Freshy Game

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการกีฬา Freshy Game ให้กับนักศึกษาแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีให้เกิดความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างรุ่นี่รุ่นน้อง ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ซึ่งบรรยากาศในการจัดโครงการครั้งนี้เต็มไปด้วยความครึกครื่นสนุกสนานประสานเสียงหัวเราะรุ่นพี่และรุ่นน้อง