หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเมื่อวันที่ 20, 27 มกราคม 2562 แขนงวิชาการปก ...
2019-02-05 16:12:46
หัวข้อข่าว : โครงการกีฬา Freshy Game
บรรยากาศโครงการกีฬา Freshy Gameเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น กลุ่มสาขาวิชารัฐ ...
2019-02-05 10:07:22
ข่าวย้อนหลัง