หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจร่วมแสดงความคิดเห็นกับเพจชื่อดัง echo กลุ่มสร้าง video content
นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ 2561วันที่ 22 ...
2019-01-22 17:37:49
หัวข้อข่าว : ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Smart Start Idea by GSB startup
กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม Smart Start Idea by GSB startup.pdf ...
2019-01-17 17:49:10
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมอาชีพ และให้คำปรึกษา (Mini Job Fair)
บรรยาการการเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพ (Mini Job Fair)ในวันที่ 16 มกราคม 2562 นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐก ...
2019-01-26 13:20:56
หัวข้อข่าว : การสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 : Portfolio แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 : Portfolioวันที่ 11 มกราคม 2561 แขนงวิชการบริหารภาครัฐและเอกชน ...
2019-01-12 09:50:37
หัวข้อข่าว : การสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 : Portfolio แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 : Portfolioวันที่ 11 มกราคม 2561 แขนงวิชการบริหารรัฐกิจ กลุ่มสา ...
2019-01-12 09:52:22
หัวข้อข่าว : การสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 : Portfolio แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 : Portfolioวันที่ 11 มกราคม 2561 แขนงวิชการปกครองท้องถิ่น กลุ่ม ...
2019-01-12 09:53:11
ข่าวปัจจุบัน