หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.วันที่ 22 ตุลาคม 2562 อาจารย์พิจักษณ์  ภู่ตระกูล อาจารย ...
2019-10-24 15:04:39
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรวจ
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรวจ ...
2019-07-09 14:15:49
หัวข้อข่าว : นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
ภาพบรรยากาศการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ด้านโกงเมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 2562 แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจได้นำนักศึกษ ...
2019-03-26 14:17:07
หัวข้อข่าว : ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา หัวข้อเรื่อง "บัณฑิตการบริหารรัฐกิจกับแนวโน้มการทำงานยุค 4.0"
โครงการสัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางการบริหารรัฐกิจ หัวข้อเรื่อง "บัณฑิตการบริหารรัฐกิจกับแนว ...
2019-03-19 18:30:51
หัวข้อข่าว : โครงการค่าย Young อยากทำดี
โครงการค่าย "ํYoung อยากทำดี"เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2562 อาจารย์สันต์ชัย  รัตนะขวัญ ...
2019-03-19 10:36:29
หัวข้อข่าว : นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
บรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 อาจารย์พิจักษณ ...
2019-03-12 20:07:16
หัวข้อข่าว : โครงการ "Young Local Governor"
โครงการ "Young Local Governor"เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น กลุ่มส ...
2019-03-11 18:40:08
หัวข้อข่าว : โครงการ WELCOME HOME
ภาพบรรยากาศกิจกรรม WELCOME HOMEเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว หัวหน้าแขนงวิชา ...
2019-02-08 11:24:16
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเมื่อวันที่ 20, 27 มกราคม 2562 แขนงวิชาการปก ...
2019-02-05 16:12:46
หัวข้อข่าว : โครงการกีฬา Freshy Game
บรรยากาศโครงการกีฬา Freshy Gameเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น กลุ่มสาขาวิชารัฐ ...
2019-02-05 10:07:22
ข่าวย้อนหลัง