หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.วันที่ 22 ตุลาคม 2562 อาจารย์พิจักษณ์  ภู่ตระกูล อาจารย ...
2019-10-24 15:04:39
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรวจ
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรวจ ...
2019-07-09 14:15:49
หัวข้อข่าว : นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
ภาพบรรยากาศการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ด้านโกงเมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 2562 แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจได้นำนักศึกษ ...
2019-03-26 14:17:07
โครงการกิจกรรมนอกหลักสูตรสำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการกิจกรรมนอกหลักสูตรสำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   20 ...
2018-11-24 10:22:09
โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศ ...
2018-11-06 13:52:44
ข่าวย้อนหลัง