หน้าหลัก > ประกาศ

งดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
งดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561.pdf ...
2019-03-06 09:21:10
กิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
http://reg.ssru.ac.th/downloads/calendar/calendar_613.pdf?v=20190202 ...
2019-02-04 14:51:06
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียนสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ภาคปกติ พ.ศ.2562
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียนสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ภาคปกติ พ. ...
2019-01-25 09:43:36
อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๒
อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖ ...
2019-01-17 10:05:30
กิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
http://reg.ssru.ac.th/downloads/calendar/calendar_612.pdf?cache=none ...
2019-01-12 10:06:00
ประกาศปัจจุบัน